Be One of My Froglets

Search This Blog

Monday, January 6, 2014

Maryang Palad

Maryang palad, Maryang palad, Kantot ng mga dukha! Dukha ka pa bang Matatawag Kung ang ari mo Ang ari ko, At ari niya At ari nating lahat?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...